• DNEVNIK AD Novi Sad

  • 1

Poštovani akcionari Dnevnika,

Pismo grupe koja nastupa u ime Udruženja „Akcionari Dnevnik“, a pečat im liči na Dnevnikov, deo je scenarija za preuzimanje i kako sami priznaju, likvidaciju Dnevnika AD. Oni osporavaju naš plan za spas Dnevnika UPPR i umesto njega obećavaju – likvidaciju. Serviraju vam i listić za glasanje kako bismo izabrali njihov Nadzorni odbor koji bi zatim vratio 76 – godišneg bivšeg direktora Jovana Smederevca – to je novo rukovodstvo o kojem nam pišu. Nema nijednog

Povodom neistina koje se plasiraju, a tiču se preuzimanja Rešenja o prenosu kapitala na zaposlene, još jednom ukazujemo na to da je Nalog za preuzimanje Rešenja u Dnevniku zaprimljen dana 20.02.2017. godine i istim je direktoru ostavljen rok od 3 dana za njegovo preuzimanje. Direktor je ovo Rešenje preuzeo dana 22.02.2017. godine, dakle i pre ostavljenog roka nakon čega se odmah pristupilo upisu akcionara u Centralnom registru, čime su zaposleni i bivši zaposleni i zvanično postali vlasnici

Obaveštavamo sve akcionare „Dnevnika“ da ukoliko žele da overe formular za glasanje u odsustvu za sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 02.10.2017.godine to mogu da učine bez naknade u kancelariji Javnog beležnika Siniše Sora u Novom Sadu, Avgusta Cesarca 17, radnim danima od 9 do 17 časova. Troškove overe ovog formulara snosiće „Dnevnik“ AD.

Poštovani akcionari,

Borba za opstanak Dnevnika AD nastavlja se uporedo i istovremeno na dva koloseka: 1) održavanje naših novinskih izdanja u najtežim uslovima otkad postoje i 2) reorganizacija prema Unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR) sa ciljem da vratimo velike nagomilane dugove iz prošlosti i izbegnemo stečaj i bankrot. Privatizacija u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i Zakonom o privatizaciji, nakon neuspele prodaje kapitala koju je vodila

IZDANJA